Podlaska Oktawa Kultur to Festiwal prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami. 7. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 22-27 lipca 2014 r.

Ambicją organizatorów jest to, aby w trakcie Festiwalu zaprezentować artystyczną perfekcję i dokonania twórcze zespołów uprawiających różne gatunki muzyki i sztuki począwszy od rekonstrukcji muzyki tradycyjnej poprzez folk, jazz po muzykę klasyczną, programy charakterystyczne dla zespołów pieśni i tańca artystycznie opracowane i stylizowane oraz widowiska muzyczne.

Festiwal jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, tworzy też szansę uczestnikom i widzom na zapoznanie się z bogactwem kultury i tradycji Podlasia, Polski i krajów Europy Wschodniej jednocześnie ucząc tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów.
Organizatorem Festiwalu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.


Dyrektor Festiwalu - Andrzej Marian Dyrdał
urodził się 8 września 1948 r. w Toruniu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie; studiował pod kierunkiem A. Szalińskiego - dyrygowanie, St. Prószyńskiego - instrumentacja, T. Maklakiewicza - kontrapunkt. Studia podyplomowe w zakresie dyrygentury chóralnej ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W tym też mieście rozpoczyna pracę zawodową, początkowo jako nauczyciel muzyki, później jako wizytator ds. muzyki w Kuratorium Oświaty. Podobną funkcję pełni po przeniesieniu się w 1976 r. do Białegostoku, gdzie będąc pracownikiem Kuratorium nadzoruje pracę nauczycieli muzyki woj. białostockiego. Autor wielu opracowań metodycznych z zakresu nauczania muzyki oraz wydanej w 1978 r. nakładem Oficyny Wydawniczej COMUK w Warszawie książki "Amatorski zespół smyczkowy" zawierającej wskazówki dot. prowadzenia zespołów i podstaw instrumentacji.
W 1984 r. Wojewoda Białostocki powierza mu stanowisko wicedyrektora w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i nadzór nad działalnością domów kultury, bibliotek, szkół artystycznych i filharmonii. Od 1981 r. do chwili obecnej pełni obowiązki kierownika artystycznego i muzycznego Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie Zielone", z którym koncertował w Polsce i 20 krajach Europy, Azji i Ameryki. Jest konsultantem muzycznym wielu zespołów i autorem opracowań muzycznych, realizowanych w większości na potrzeby Kurpi Zielonych. Od 1995 r. pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, odznaką Zasłużony Białostocczyźnie.